Go to Top

Pénztárgép, pénztárgép, pénztárgép

penztargepA Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye az online pénztárgépekre való átállásról

Közeleg az online pénztárgépekre való átállás első ütemének határideje, ezért kérjük az
érintetteket, hogy kövessék nyomon, milyen teendőik vannak az átállással kapcsolatban.
1. Az online pénztárgépekre való átállás első ütemének határideje: 2013. augusztus 31.!
A pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettséget hagyományos, elektronikus
naplóval nem rendelkező pénztárgéppel teljesítő adóalanyok esetében az adóhatóság
2013. augusztus 31-ét követően – olyan jogcímen, hogy a nyugtaadási kötelezettséget
nem online pénztárgéppel teljesítették – szankciót nem alkalmaz akkor, ha az adóalany
ezen időpontig az online pénztárgép üzembe helyezése érdekében regisztrál, azaz a
PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kér.
FONTOS! Ha az adóalany igényelt online pénztárgép üzembe helyezéséhez szükséges kódot,
de az online típusú gép megvásárlására és üzembe helyezésére 2013. augusztus 31-ig nem
kerül sor, úgy a 2013. augusztus 31. utáni időszakban is – mindaddig, amíg az online típusú
pénztárgépe használatát meg nem kezdi – köteles nyugtaadási kötelezettségét pénztárgéppel
teljesíteni, amely során továbbra is használhatja az elektronikus naplóval nem online casino rendelkező
pénztárgépét.
A legfontosabb teendő az online típusú pénztárgépek üzembe helyezési kódjának NAV-tól
fenti időpontig való igénylése az erre szolgáló nyomtatványon.
Természetesen ezen túlmenően szükséges lesz az is, hogy az adóalany igényeinek és
lehetőségeinek megfelelő online típusú pénztárgépet szerezzen be. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a megrendelés leadása előtt körültekintően tájékozódjanak a már engedélyezett
online típusú pénztárgépekről annak érdekében, hogy csak ténylegesen engedélyezett
géptípusra adják le a megrendelést. Az engedélyezett online géptípusokról a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni.
http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=16708
A pénztárgép használatra kötelezett, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépet
használó adóalanynak természetesen lehetősége van arra is, hogy az alábbi lehetőségek közül
válasszon:
a) vásárol egy hagyományos, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet, amelyet
2013. december 31-ig használhat,
b) bérel egy hagyományos, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet, amelyet
2013. december 31-éig használhat.
2. Azoknak a pénztárgép használatra kötelezett adóalanyoknak, akiknek (amelyeknek) új
tevékenység megkezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgépet kell beszerezniük, és 2013.
augusztus 31-én nem rendelkeznek olyan rendeltetésszerű használatra alkalmas és
működőképes pénztárgéppel, amelyet 2013. december 31-ig használhatnak, igényelniük kell a
NAV-tól 2013. augusztus 31-éig üzembe helyezési kódot annak érdekében, hogy az esetleges
szankció alól mentesüljenek. Amennyiben ezek az adózók 2013. augusztus 31. után
bizonylatolási kötelezettségüknek – az online típusú pénztárgépük üzemeltetésének
megkezdéséig – kézi kibocsátású nyugtával tesznek eleget, azt a NAV nem szankcionálja.
Amennyiben az adóalany azt a tevékenységét, amelynek vonatkozásában a nyugtaadási
kötelezettséget pénztárgéppel köteles teljesíteni 2013. augusztus 31-ét követően kezdi meg, az
adóhatóság az üzembe helyezési kód 2013. augusztus 31. utáni, de a tevékenység megkezdése
előtti igénylése esetén nem szankcionálja, ha az adózó a nyugtaadási kötelezettségének kézi
kibocsátású nyugtával tesz eleget.